بازنگری تسهیلات باشگاه مشتریان


به اطلاع همراهان گرامی می‌رساند که جدول تسهیلات باشگاه مشتریان مورد بازنگری قرار گرفته است. اعضاء محترم می‌توانند با مراجعه به صفحه کاربری خود در قسمت باشگاه مشتریان، بخش درباره باشگاه، جدول تسهیلات را مشاهده نمایند.