تکریم بانوان


تکریم بانوان در ادارات تحویل تهران و مدیریت ارتباط با مشتری

4 آذر مصادف با روز جهانی منع خشونت علیه زنان که جهانیان با ایجاد کمپین نارنجی، در خصوص لزوم بالابردن سطح آگاهی جامعه نسبت به نقش زنان متحد می گردند.
تجلیل و تقدیر از مقام والای زن توسط باشگاه مشتریان کرمان موتور گامی در همین راستا می باشد. باشگاه مشتریان کرمان موتور با اهدای گل به بانوانی که از 4 الی 19 آذر به ادارات تحویل تهران و مدیریت ارتباط با مشتری مراجعه نمودند بر نقش موثر زنان در جامعه و خانواده تاکید نمود.