کرمان موتور حامی فرهنگ کتاب خوانی

امروزه یکی از شاخصه های ارزیابی رشد و توسعه و پیشرفت هر کشوری میزان مطالعه و کتابخوانی آن جامعه است . باشگاه مشتریان شرکت کرمان موتور با ارائه برنامه های هدفمند در همه گروه های سنی سعی در ایجاد انگیزه و تشویق عزیزان عضو باشگاه به مطالعه و فرهنگ کتابخوانی دارد.
سه شنبه های خواندنی ، هر هفته در روزهای سه شنبه با معرفی کتاب در زمینه های گوناگون همانند مدیریت ، روانشناسی و .. در رده سنی بزرگسالان در تلاش است با نهادینه کردن عادت به مطالعه و ایجاد شور و شوق به کتاب استمرار داشته باشد.
هم چنین با توجه به اینکه کودکان و نوجوانان به عنوان بخش اعظم جامعه و کارآفرینان آینده می بایست تشویق و ترغیب به کتابخوانی گردند، برنامه هایی همانند اهدا کتاب برای اعضا باشگاه در گروه های سنی ؛ 4 تا 12 سال در ادارات تحویل ، مدیریت ارتباط با مشتری و ارسال ماهانه کتاب برای گروه سنی 9 تا 17 سال متناسب با گروه سنی و روحیات آنان در نظر گرفته شده است . به طور حتم استمرار این امر منجر به پرورش نسلی است که کتاب و کتابخوانی با فرهنگ و علاقه آنان عجین شده است.