تکریم آتش نشانان عضو باشگاه مشتریان کرمان موتور

هفتم مهر نماد ایثار، از خود گذشتگی و سالروز عروج ۲۱ نفر از آتش‌ نشان های قهرمان کشورمان می باشد، تلاشگران عرصه آتش که با گام های محکم خود جان آتش را می گیرند تا جان دیگری بخشند.
از این رو شرکت کرمان موتور در آستانه روز ملی آتش نشانی وایمنی ضمن تقدیر و تشکراز زحمات شبانه روزی تمامی آتش نشانان کشورمان، به رسم یادبود هدایایی را به این عزیزان که عضو باشگاه مشتریان می باشند اهدا نمود.