قدردانی کرمان موتور از مشتریان وفادار اصفهان

شرکت کرمان موتور به پاس قدردانی از مشتریان وفادار خود همزمان با چهاردهمین نمایشگاه بین المللی شهر اصفهان، از همراهی این عزیزان تقدیر و تشکر نمود.