تغییرات در امتیازات باشگاه

در راستای قدردانی از اعتماد مشتریان و با هدف ارائه خدمات بیشتر به اعضای باشگاه مشتریان ، نحوه خرج کردن و کسر امتیازات در حوزه فروش مجدد بازنگری گردید.
جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید در صفحه کاربری خود به فهرست " درباره باشگاه " مراجعه فرمایید.